تاریخ

مدت برنامه

نام برنامه

محل حرکت

ساعت حرکت

نوع برنامه

توضيحات

سرپرست

۱۳۹۰/۷/۸

1روزه

كوه پيمايي گوشير

هاشم آباد

6 صبح

ساده

 

خانم فرزان 

2223400

۱۳۹۰/۷/۱۵

1 روزه

سنگ نوردي

گشايش

بانگ ملي

6 صبح

فني

آموزش فرود وصعود

فرشاد اسكندري 09144207133

۱۳۹۰/۷/۲۲

1روزه

دوجرخه ملكان

راه آهن

6 صبح

سنگين فني

باز آموزي

ناصر صافي

 09144206186

۱۳۹۰/۷/۲۲

1روزه

ليلي داغي

بانك ملي

6صبح

سبك

جايگزين

خانم فرزان

  2223400

۱۳۹۰/۷/۲۹

1 روزه

دور سهند

بانك ملي

5 صبح

سنگين

 

رحيم الفايي

 09141211042

۱۳۹۰/۸/۶

1 روزه

سنگ نوردي

قيز قالاسي

بانك ملي

6 صبح

فني

آموزش فرود وصعود

غلامرضامحمدرضايي09148407326

 

۱۳۹۰/۸/۱۳

1 روزه

كارگاه آموزشي

دفتر انجمن

5 الي 7

عصر

محيط زيست

در صورت افزايش تعداد كلاس دو گروه خواهد شد

علي مشتاق پور 09141769151

۱۳۹۰/۸/۲۰

1 روزه

غار نوردي

همپوئيل

بانك ملي

6 صبح

فني

 

بهنام پاك نيا

 09144154853

۱۳۹۰/۸/۲۴

1 روزه

مجمع عمومي

 

5 عصر

انتخابات

محل اعلام ميگردد

بهنام پاك نيا 

 09144154853

۱۳۹۰/۸/۲۷

1 روزه

كارگاه آموزشي

دفتر انجمن

5 الي 7

عصر

محيط زيست

در صورت افزايش تعداد كلاس دو گروه خواهد شد

علي مشتاق پور 

 09141769151

۱۳۹۰/۹/۴

1 روزه

كمال

بانك ملي

6 صبح

سنگين

آمادگي

غلامرضا صافي 09144210796

۱۳۹۰/۹/۲۵

1 روزه

زرنج

بانك ملي

6 صبح

سبك

 

خانم فرزان

  2223400

 كليه علاقه مندان به شركت در برنامه ها بايد داراي كارت بيمه ورزشي (از تربيت بدني) همچنين در برنامه هاي دوچرخه سواري و سنگنوردي و غارنوردي داراي كلاه و ساير تجهيزات ايمني باشند

1-      خواهشمند است درصورت تمايل به شركت در برنامه هاي يك روزه حداقل تا دوروز قبل و دربرنامه هاي دوروز به بالا يك هفته قبل اعلام آمادگي نماييد.

2-      كليه اعضا ملزم به رعايت مقررات گروهي و پيروي از سرپرست برنامه مي باشند.

3-      اعلام آمادگي و حضور  در برنامه هاي خارج از شهرستان كه هزينه بر مي باشند ، با دريافت وجه پيش پرداخت امكان پذير خواهد بود. فلذا خواهشمند است در صورت تمايل به شركت در اين برنامه ها بصورت حضوري و با پرداخت وجه( غير قابل برگشت )  به سرپرست برنامه مذكور ، ثبت نام نماييد 

4-      حركت رأس ساعت اعلام شده خواهد بود لازم است 15 دقيقه قبل از ساعت تعيين شده در محل حضور به هم رسانيد.                            رييس انجمن   شاهين اسكندري      09144211510     / دبير انجمن   غلامرضا صافي  09144210796

  روابط عمومي   بهنام پاك نيا 09144154853 /    دفتر انجمن    2223400 - 0421

www.maragheh-alpine.com

 

+ نوشته شده توسط روابط عمومي دفتر مراغه در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ و ساعت 11:3 |